Artistregistreringen er full!

Over 30 artister har registrert seg på Eggstockfestivalen 2017 – 24 av disse vil du se på scenen i juni!

Det er fortsatt plass til frivillige, registreringen finner du lenger nede på siden.

Facebookarrangementet finner du her.